En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, el centre educatiu Fundació Educativa Dominiques de l’Anunciata del Pare Coll (ESCOLES FEDAC) procedeix a informar als USUARIS d’aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l’assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: Fundació Educativa Dominiques de l’Anunciata del Pare Coll (ESCOLES FEDAC)

CIF: G65058349 

Adreça postal: Carrer Àngels, 18 – àtic 08001 Barcelona (Barcelona) 

Telèfon: 933172141 

Correu electrònic: secretaria@fedac.cat 

Delegat de Protecció de Dades: dpo@adhocasesoreslegales.com
 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

Tractem les dades personals dels interessats per les següents finalitats: 

  • Prestar els serveis oferts i gestionar i mantenir la relació comercial amb els nostres clients. Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors. 
  • Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats. 
  • Manteniment i gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis. Gestionar les compres realitzades a través del nostre web. 
  • Respondre les consultes que realitzen el usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web. 
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat. 

Durant quant de temps conservem les seves dades? 

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió. 

Quina categoria de dades recaptem? 

Dades de caràcter identificatiu. (Per exemple, nom i cognom, adreça postal i electrònica, document d’identitat o altres dades necessàries per al compliment de les finalitats esmentades). Dades acadèmiques, dades Professionals, dades Bancàries, dades d’informació comercial. 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 

La base legal pel tractament de les seves dades personals estarà relacionat amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions: 

  • L’execució del contracte de prestació de serveis. 
  • El compliment d’una obligació legal. 
  • El compliment d’una missió realitzada en interès públic. 
  • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l’interessat. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Centre estem tractant dades personals que els concerneixin. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides. En aquests casos, el Centre ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les seves dades personals. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Centre deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici de defensa de possibles reclamacions. 

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a el Centre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. 

També tindran dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada 

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de el Centre o les adreces de correu electrònic secretaria@fedac.cat o dpo@adhocasesoreslegales.com, incloent, en ambdós casos, fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar. 

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets. 

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

El centre l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat. 

Així mateix, El centre ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les vostres preferències segons un perfil elaborat a partir dels vostres hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Podeu obtenir més informació i configurar les vostres preferències AQUÍ.   
Privacidad